Amaç ve İlkeler

AMACIMIZ

21. yüzyıl dünyasında, her şeyin en iyisine layık olduğuna inandığımız çocuklarımızı aydınlık geleceklere hazırlamak amacıyla, alanlarında uzman ve deneyimli akademik kadro tarafından, çağdaş eğitim yöntemlerine göre hazırlanmış olan öğretim materyallerini Türk eğitim sisteminin hizmetine sunmak için yola çıktık.

Onun için amacımız;

  • Her şeye rağmen kazanmak değildir.
  • Kazanmak için her şeyi mübah görmüyoruz.
  • Eğitime hizmet ederek kazanmak istiyoruz.

İLKELERİMİZ

  • Eğitilmiş insan gücünü bir ülke için en önemli kaynak olarak kabul ediyoruz.
  • Ülke çocuklarının eğitimine katkıda bulunmayı kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz.
  • Öğrenciler bizim çocuklarımızdır, onları müşteri olarak görmüyoruz.
  • Öğrencileri, ülke ve millet açısından geleceğimiz olarak görüyoruz.
  • Ticari ilişkilerde dürüstlük ve kanaati esas kabul ediyoruz.
  • Bilgi ve alışkanlıkları insana kazandıran eğitimi, manevi gelişmeyi sağlayan en önemli unsur olarak kabul ediyoruz.